Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Witoldowi K.

Zatrzymany w Rzeszowie (fot. policja)Zatrzymany w Rzeszowie (fot. policja)

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, a oskarżony jest o wyłudzenie podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w obrocie stalą i kolektorów danych oraz pranie pieniędzy. Oskarżonemu grozić może kara do 10 lat więzienia.
W toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, ustalono, że oskarżony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miał zajmować się kupnem i sprzedażą stali oraz kolektorów danych. Do fikcyjnych transakcji dochodziło z  krajowymi i zagranicznymi podmiotami. Występowały one jako tzw. bufory i znikający podatnicy. Firmy te uczestniczyły w łańcuchu pozorującym prowadzenie działalności gospodarczej, a mającej na celu generowanie podatku naliczonego i dokonywanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy różnymi podmiotami.
Witold K. został zatrzymany przez policjantów CBŚP w listopadzie 2016 roku. Po przeprowadzeniu czynności procesowych wobec zatrzymanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozór Policji i poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. W toku śledztwa na mieniu Witolda K. zabezpieczono ponad 30 tysięcy złotych.

Został on oskarżony o popełnienie w 2010 roku na terenie Suwałk i Warszawy trzech przestępstw:
- uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa w wysokości ponad 12 milionów złotych (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego i inne);
- poświadczenie nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT – 7 i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, wprowadzenie w błąd urzędników Urzędów Skarbowych w Suwałkach i Warszawa Wola w Warszawie i zaniżenie w ten sposób należnego do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego i inne);
- pranie pieniędzy, co polegało na przyjmowaniu i przekazywaniu na różne rachunki bankowe środków pieniężnych w wysokości ponad 880 tysięcy  złotych pochodzących z oszustw podatkowych (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego i inne).
Za popełnione przestępstwa oskarżonemu grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.

W Rzeszowie Skarb Państwa stracił około 7 mln zł
Policjanci z rzeszowskiego CBŚP, we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT, w związku z międzynarodowym obrotem folią i blachą. Do sprawy zatrzymano 10 osób, z czego 3 osoby są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, kolejnym 4 zarzuca się udział w tej grupie. Śledczy ustalili, że w wyniku przestępczej działalności, Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości około 7 mln zł.
Funkcjonariusze z zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z prokuratorami z  Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzili wielomiesięczne śledztwo, którego wynikiem jest rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz uzyskiwaniem nienależnych zwrotów należności publicznoprawnych, z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta. Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 milionów złotych.
Śledczy do tej pory zatrzymali 10 osób, w tym 3 osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, pochodzących z korzyści związanych z przestępczym procederem, w łącznej kwocie 6 mln zł. Wobec trzech osób, podejrzanych o kierowanie grupą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Wstępnie oszacowano, że w wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości około 7 mln zł. W toku prowadzonego postępowania, na poczet przyszłych kar, śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 miliony złotych.   
(CBŚP)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!